Mẫu hợp đồng ép cọc bê tông nhà dân cập nhật mới nhất 2024

01/12/2023

Mục lục bài viết

  1. Tại sao nên lập hợp đồng ép cọc bê tông?

  Hợp đồng ép cọc bê tông nhà dân là văn bản pháp lý để xác định mục đích hợp đồng cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. Việc lập hợp đồng rất cần thiết vì những lý do sau: 

  • Đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên: Hợp đồng sẽ quy định rõ các điều khoản về giá cả, chất lượng, tiến độ thi công, trách nhiệm của hai bên,... Điều này giúp bảo vệ quyền lợi cho cả chủ đầu tư và nhà thầu. 
  • Tạo thuận lợi cho quá trình thi công: Hợp đồng ép cọc bê tông sẽ giúp 2 bên thống nhất được các yêu cầu, quy định,... Từ đó, đảm bảo quá trình thi công diễn ra thuận lợi và đúng tiến độ.
  • Căn cứ để giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, hợp đồng ép cọc sẽ trở thành căn cứ để các bên giải quyết tranh chấp một cách công bằng và hợp lý.
  Cần lập hợp đồng ép cọc để đảm bảo quyền lợi cả 2 bên
  Cần lập hợp đồng ép cọc để đảm bảo quyền lợi cả 2 bên

  2. Mẫu hợp đồng ép cọc bê tông nhà dân mới nhất

  Công ty Cổ phần Nền móng Thăng Long xin chia sẻ mẫu hợp đồng thi công ép cọc bê tông nhà dân để quý khách tham khảo.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  HỢP  ĐỒNG KINH TẾ

  Số: 2018/HĐKT/

  (Về việc: Cung cấp cọc bê tông và thi công ép cọc)­­­­­

  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

  Căn cứ Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

  Hôm nay, ngày……….tháng……….năm……….,chúng tôi gồm có:

  BÊN GIAO THẦU: (Gọi tắt là Bên A)
  Người đại diện  :
  Địa chỉ              :
  Số điện thoại    :
  Số tài khoản :
  Tại ngân hàng :
  Mã số thuế       :

  BÊN NHẬN THẦU: (Gọi tắt là Bên B)
  Tên đơn vị        :
  Người đại diện  :
  Địa chỉ          :
  Website            :
  Email                :
  Số điện thoại    :
  Số tài khoản :
  Tại ngân hàng :
  Chi Nhánh        :

  Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với những điều khoản sau:

  ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý nhận “Cung cấp cọc bê tông và Thi công ép cọc thuộc công trình: Nhà ở dân dụng tại……….theo kiểu cách, kích thước, đơn giá và vật liệu được thể hiện ở Điều 2 của hợp đồng này”. 

  Đáp ứng các yêu cầu của Hồ sơ thiết kế, yêu cầu chi tiết các thông số vật liệu, mẫu mã sản phẩm đã được Bên A phê duyệt.

  ĐIỀU 2: ĐƠN GIÁ, THÔNG SỐ CỌC BÊ TÔNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC

  2.1. Đơn giá và thông số cọc bê tông

  Loại thép

  Tiết diện

  Mác BT min max

  Chiều dài cọc (m)

  Đơn giá (vnđ)

           

  2.2. Đơn giá nhân công thi công ép cọc bê tông 

  Tiết diện cọc

  Khối lượng CT

  Phương pháp tính

  Đơn giá

     

  Giá khoán

   
     

  Tính theo m2

   

  2.3. Khối lượng công việc 

   

  Theo thiết kế

  Thực tế thi công

  Tổng khối lượng

  Ghi chú

  Số tim cọc

         

  Chiều sâu

         

  2.4. Kích thước bản táp

  - Kích thước bản táp hàn nối cọc: Với bản táp hàn nối cọc do bên đơn vị đúc cọc cung cấp theo kích thước là: 100*100*5mm. 

  - Ngoài kích thước này Bên A nếu muốn sử dụng kích thước bản táp hàn nối đầu cọc khác Bên A phải chịu chi phí và cung cấp cho Bên B thi công.

  2.5. Lực ép đầu cọ

  Lực ép đầu cọc theo thiết kế là Pmin =.....tấn, P max =.....tấn.

  ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC, HÌNH THỨC THANH TOÁN

  Bên A tạm ứng và thanh toán cho Bên B theo trình tự sau:

  3.1. Tạm ứng

  Kể từ khi ký hợp đồng Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B số tiền bằng……………đồng.

  3.2. Thanh toán

  - Đợt 1: Bên A tạm ứng cho Bên B 50% giá trị hợp đồng khi Bên B vận chuyển máy móc thiết bị và cọc bê tông đến công trình.

  - Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị hợp đồng thực tế khi Bên B thi công xong công trình.

  3.3. Hình thức thanh toán

  Thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng và theo hình thức chuyển khoản.

  ĐIỀU 4: THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

  - Máy ép cọc sẽ được tập kết tại công trường sau khi ký kết hợp đồng từ 2 - 3 ngày.

  ĐIỀU 5: CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

  - Bên B cam kết cung cấp đúng chủng loại, chất lượng và kích thước cọc bê tông theo Điều 2 trong hợp đồng này.

  - Bên B Đưa ra các giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của cọc bê tông.

  - Bên B Cung cấp giấy tờ hợp lệ về kiểm định máy móc và đồng hồ áp.

  ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CÁC BÊN

  6.1. Nghĩa vụ của Bên A

  - Bàn giao mặt bằng thi công và các tài liệu cần thiết để Bên B thi công sau khi ký hợp đồng.

  - Thông báo kịp thời lịch trình thực hiện các công tác liên quan đến công trình.

  - Phối hợp với Bên B để giải quyết các vấn đề phát sinh để đảm bảo chất lượng công việc và tiến độ. Trong quá trình thi công ép cọc nếu vướng các công trình ngầm, đế bê tông móng nhà cũ thì bên A có trách nhiệm dời tim cọc hoặc đào phá vật cản để bên B thi công đúng tiến độ, chi phí liên quan bên A chịu.

  - Thực hiện thanh toán cho Bên B đủ, đúng hạn như đã thỏa thuận ở Điều 3.

  - Cung cấp điện, nước cho Bên B phục vụ trong công tác thi công hàn táp cọc và sinh hoạt trong thời gian thi công.

  - Bên B vận chuyển máy ép cọc đến mà vẫn chưa thi công được do một số nguyên nhân như mặt bằng chưa xong, vướng móng, kiện tụng tranh chấpvề đất đai bên A phải thanh toán và hỗ trợ tiền ăn cho thợ là 500.000đ/ngày.

  - Trường hợp không thể thi công được do nguyên nhân từ bên A thì bên A phải chịu chi phí rời máy ép cọc và cọc bê tông.

  - Chi phí vận chuyển máy là 5.000.000 vnđ, vận chuyển cọc bê tông là 25.000đ/m.

  6.2. Nghĩa vụ của Bên B

  - Tiến hành thực hiện công việc theo bản vẽ đã được chấp thuận và mặt bằng công trường để thi công từ Bên A.

  - Tổ chức thực hiện công việc nêu tại Điều 1 đúng bản vẽ kỹ thuật, số lượng, chất lượng, mẫu mã đã thỏa thuận.

  - Bố trí nhân sự có đủ năng lực thực hiện công việc theo yêu cầu của Bên A. Trong trường hợp nhân sự của Bên B không đáp ứng được yêu cầu của Bên A, Bên B có trách nhiệm thay nhân sự phù hợp sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Bên A.

  - Tổ chức ăn, nghỉ cho công nhân, khai báo tạm trú, tạm vắng với cơ quan địa phương.

  - Bên B có trách nhiệm tự bố trí và bảo quản nguồn điện, nước mà Bên A cung cấp.

  - Đảm bảo công việc thực hiện đúng tiến độ đã thỏa thuận và hoàn tất đúng thời hạn quy định.

  - Chịu mọi trách nhiệm về an toàn lao động cho nhân viên và tài sản của mình trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng.

  - Tự chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra tai nạn lao động do lỗi của Bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng. Bên A không có trách nhiệm đối với bất cứ sự cố nào đối với con người và thiết bị máy móc của Bên B trên công trường.

  - Tuân thủ các quy định, nội quy của Bên A trong thời gian thi công và dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công sau khi hoàn tất công việc.

  - Bên B không chịu trách nhiệm về tình trạng lún nứt, đùn đất các bộ phận, công trình lân cận trong quá trình thi công mà không có sự va chạm trực tiếp.

  ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  - Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp động. Trong quá trình thực hiện có bất kỳ vướng mắc cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác.

  - Nếu có phát sinh sẽ được đặt thành văn bản như một phụ lục trong hợp đồng đã được hai bên cùng ký kết.

  - Bên nào đơn phương sửa chữa hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường theo giá trị thực tế được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

  - Nếu có tranh chấp hợp đồng mà hai bên không thỏa thuận được thì phán quyết theo Tòa Án Kinh Tế là phán quyết cuối cùng.

  - Hợp đồng gồm 07 Điều và được lập thành 04 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý ngang nhau, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản để làm cơ sở thực hiện.

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                              ĐẠI DIỆN BÊN B


  Trên đây là mẫu hợp đồng ép cọc bê tông nhà dân mà mọi người có thể tham khảo. Chủ đầu tư nên chọn nhà thầu uy tín và đọc kỹ nội dung hợp đồng trước khi ký kết để đảm bảo quyền lợi.  CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN MÓNG THĂNG LONG
  Địa chỉ công ty: Cửa khẩu cảng Khuyến Lương, Tổ 21, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
  Chi nhánh HCM: Số 22B/23 Nguyễn Hữu Trí - KP2 - TT Tân Túc - Huyện Bình Chánh - TP HCM
  Chi nhánh Đà Nẵng: Bãi xe Halla - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
  Chi nhánh Nghệ An: QL7A - Vĩnh Thành - Yên Thành - Nghệ An
  Chi nhánh Thái Bình: Số 207, tổ 3 phường Quang Trung, TP Thái Bình
  Chi nhánh Ninh Bình: Số 777 - Tổ 1 - Phồ Đông Hồ - Phường Bích Đào - TP Ninh Bình - Ninh Bình
  Chi nhánh Hải Phòng: Số 9/331 Đồng Hóa - Kiến An- Hải Phòng
  Chi nhánh Nam Định: Đường 10 Tân Thành - Vụ Bản - Nam Định
  Chi nhánh Hưng Yên: Số 121 đường Điện Biên - Phường Lê Lợi - TP Hưng Yên
  Chi nhánh Mê Linh: Xóm Chùa - Xã Mê Linh - Huyện Mê Linh - TP Hà Nội
  Chi nhánh Bắc Ninh: Số 68 đường Gia Định - Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh
  Số điện thoại: Giám đốc - 0974111186
  Email: nenmongthanglongjsc2021@gmail.com

  Nhận ép cọc bê tông tại Nghệ An CHẤT LƯỢNG - GIÁ TỐT
  Xây Dựng Thăng Long nhận ép cọc bê tông tại Nghệ An với cam kết CHẤT LƯỢNG - GIÁ TỐT - NHANH CHÓNG. Quy trình thi công ép cọc được giám sát bởi đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, có đầy đủ bảng giá chi tiết cho từng hạng mục. Liên hệ hotline 0974 111 186 để được tư vấn và báo giá nhanh nhất.
  Tiêu chuẩn ép cọc bê tông ly tâm bạn nên nắm rõ khi thi công
  Hiện nay nhu cầu ép cọc ly tâm đang được rất nhiều chủ đầu tư, nhà thầu quan tâm. Lý do là vì dịch vụ mang lại nhiều lợi ích vượt trội như độ bền vững cao, quá trình thi công, vận chuyển dễ dàng… Để giúp đảm bảo chất lượng công trình bền đẹp theo thời gian bạn cần phải đảm bảo về các tiêu chuẩn ép cọc bê tông ly tâm. Bài viết sau hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này nhé.
  Báo giá cọc vuông 400x400: Cập nhật giá ép cọc chi tiết nhất
  Báo giá cọc vuông 400x400 được Xây Dựng Thăng Long liên tục cập nhật. Nếu bạn đang quan tâm tới vật liệu xây dựng và muốn nắm bắt chi phí kỹ hơn đừng quên tham khảo bài viết dưới đây nhé.
  Bảng Báo Giá Cọc Vuông 350x350 Mới Và Chi Tiết Nhất 2024
  Báo giá cọc vuông 350x350 luôn được các chủ đầu tư, nhà thầu quan tâm rất nhiều. Đây là sản phẩm được ứng dụng phổ biến ở nhiều hạng mục công trình như thuỷ điện, trường học, cầu đường, bệnh viện… Để tham khảo kỹ hơn về loại cọc bê tông này cũng như giá bán chi tiết, mới nhất 2024 hãy xem bài viết sau đây của Xây Dựng Thăng Long.
  Bảng báo giá cọc vuông 300 x 300 mới nhất năm 2024
  Cọc vuông 300 x 300 là một trong những loại cọc bê tông đã và đang nhận được sự quan tâm và tìm hiểu kỹ càng của nhiều người. Thế nhưng, khi nhắc đến bảng báo giá cọc vuông 300 x 300 mới nhất năm 2024 thì có lẽ không phải ai cũng có thể nắm được. Hiểu được tâm lý đó nên Nền Móng Thăng Long đã đưa ra những thông tin để phân tích cũng như chia sẻ tới người đọc ngay bên dưới.
  Tham khảo báo giá cọc vuông 250 x 250 đầy đủ và chi tiết
  Bảng báo giá cọc vuông 250 x 250 có lẽ là từ khóa được nhiều người quan tâm. Đây được xem như một trong những cọc bê tông phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong các công trình thi công. Vậy bạn có biết mức giá cho loại cọc này là bao nhiêu? Để có thông tin đầy đủ và chi tiết nhất, mời các bạn theo dõi bài viết sau đây của Nền Móng Thăng Long.
  Zalo

  0974111186